tárhely
céginfó ügyfélszolgálat ügyfélkapu webmail segítség
 
nyitóoldal
tarhely
tárhely és domainregisztráció
vip tárhely - webtárhely nagylátogatottságú weboldalaknak
Virtuális szerverbérlet
hírlevélküldés szolgáltatás
Online számlázás
Állásajánlataink


Bankkártyaelfogadó partnerünk
a OTP Bank Nyrt.


 
Változik a .hu domainek regisztrációs szabályzata
2005. február 12. szombat - MediaCenter Ügyfélszolgálata

Az Internetszolgáltatók Tanácsának döntése értelmében 2005. március 1-től új vitarendezési lehetőségre nyílik mód a már bejegyzett .hu domainekkel kapcsolatban.

Az Európai Bizottság 874/2004 számú rendeletével összhangban a 2005. március 1-től bevezetendő alternatív vitarendezési lehetőség (ADR) bizonyos esetekben lehetővé teszi a már bejegyzett .hu domainek utólagos törlését. Az új szabályozás első körben a 2005. március 1. után bejegyzett domainekre, illetve 2 év türelmi idővel a korábban bejegyzett domainekre is vonatkozik, tehát 2007. március 1-től minden korábban bejegyzett domain, amely az ADR-ben foglalt feltételeknek eleget tesz, megtámadható.

Az új, .hu domainekre vonatkozó regisztrációs szabályzat 2005. március 1-től olvasható a www.domain.hu oldalon. A megváltozott domainregisztrációs szabályzatba a következő kiegészítés kerül be:

10. Jogviták intézése a delegálást követően

10.1. Az Alternatív Vitarendező Fórum

10.1.1. Mind a Regisztrátor, mind a Nyilvántartó aláveti magát a domain jogviták intézésére kialakított az Alternatív Vitarendező Fórumnak a jelen Regisztrációs Szabályzatban illetve külön eljárási szabályzat szerint meghozott döntésének. A döntés végrehajtása miatt sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre.

10.1.2. Az Alternatív Vitarendező Fórum szolgáltatást a Magyarországi Internetszolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a Regisztrátoroktól független szervezet nyújtja.

10.1.3. A domain delegálását követően egy meghatározott domainnévnek a panaszolt domainhasználótól történő visszavonását az, akinek ehhez jogos érdeke fűződik az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, az eljárási szabályzatban foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetnie az eljárási szabályzatban meghatározott összegű eljárási díjat.

10.1.4. A kérelem szabályos előterjesztését és az eljárási díj befizetését követően az Alternatív Vitarendező Fórum 30 napon belül döntést hoz. Döntését a kérelmező és a kérelmezett domainhasználó által írásban előterjesztett nyilatkozatok és bizonyítékok alapján hozza meg.

10.1.5. A Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain használója a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy az Alternatív Vitarendező Fórumnak a domain delegálás visszavonását elrendelő döntésének közlését követően a kérelmezővel szemben jogainak megóvása végett keresetet terjesztett elő, a döntés végrehajtását a Regisztrátor és a Nyilvántartó felfüggeszti. A keresetindítás elmulasztása esetén az Alternatív Vitarendező Fórum döntését a Regisztrátor és a Nyilvántartó végrehajtja.

10.1.6. Az Alternatív Vitarendező Fórum eljárásának részletes szabályait külön eljárási szabályzat állapítja meg.

10.1.7. Az Alternatív Vitarendező Fórum a kérelem elbírálása során a domainnév visszavonásának illetve a kérelmező részére történő átruházásának megítélésében az Európai Bizottság 874/2004 sz. rendeletének 21. cikkében foglaltak szerint jár el.

10.1.8. Az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását a jelen Regisztrációs Szabályzat hatálybalépését követően delegált domainnevekkel kapcsolatban lehet igénybe venni. Az e dátumot megelőzően delegált domainnevekkel kapcsolatban az Alternatív Vitarendező Fórum hatásköre 2007. március 1. napjától terjed ki.

10.1.9. A kérelmező és a kérelmezett közös megállapodás alapján a vita eldöntésére bármikor delegált domainnevek vonatkozásában, illetve más, a jelen Regisztrációs Szabályzatban megállapított eseteken kívüli jogvitás kérdésekre is igénybe veheti az Alternatív Vitarendező Fórumot.

Az Európai Bizottság 874/2004 rendeletéből kiderül, hogy a szabályozás a spekulatív célú és rosszhiszemű domain regisztrációk ellen nyújt jogi védelmet.

Spekulatív és visszaélésszerű bejegyzés

(1) A bejegyzett domainnevet a megfelelő peren kívüli vagy bírósági peres eljárás keretében vissza kell vonni, amennyiben a név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre a nemzeti és/vagy a közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy a közösségi jog alapján keletkezett - például a 10. cikk (1) bekezdésében említett - jog vonatkozik, és amennyiben:
a) a domainnév birtokosa a nevet anélkül jegyeztette be, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) a név bejegyeztetése rosszhiszeműen történt vagy felhasználása rosszhiszeműen történik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha: a) a domainnév birtokosa az alternatív vitarendezési eljárásról (ADR) szóló értesítést megelőzően a domainnevet vagy a domainnévnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett;
b) a domainnév birtokosa olyan vállalkozás, szervezet vagy természetes személy, akinek, illetve amelynek - még a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog hiányában is - a domainnév a közismert elnevezése;
c) a domainnév birtokosa törvényesen és nem kereskedelmi céllal, illetve tisztességesen használja a domainnevet, és nem törekszik a fogyasztók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domainnevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be vagy szerezték meg, hogy azt valamely állami szervnek, vagy egy olyan név birtokosának, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, eladják, bérbe adják vagy rá egyéb módon átruházzák; vagy
b) a domainnevet abból a célból jegyeztették be, hogy megakadályozzák, hogy valamely állami szerv, vagy egy olyan név birtokosa, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, az érintett nevet egy annak megfelelő domainnévben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a bejegyzés kérelmezőjének ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domainnevet a bejegyzés időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
iii. amennyiben egy olyan név birtokosa, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, illetve egy állami szerv domainnevének birtokosa kifejezte azt a szándékát, hogy a domainnevet megfelelő módon kívánja használni, azonban az ADR-eljárás megindításának napjától számított hat hónapon belül ennek nem tesz eleget;
c) a domainnevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
d) a domainnevet szándékosan arra használták fel, hogy az internetfelhasználókat kereskedelmi haszonszerzés céljából a domainnév birtokosának honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák, oly módon, hogy megteremtették a lehetőségét annak, hogy a név összetéveszthető legyen egy állami szerv nevével, illetve egy olyan névvel, amelyre a nemzeti és/vagy közösségi jog által elismert vagy a nemzeti és/vagy közösségi jog alapján keletkezett jog vonatkozik, és az összetévesztés valószínűsége a domainnév birtokosa internetes honlapjának vagy on-line elérhetőségének forrása, szponzorálása, kapcsolatai vagy jóváhagyása tekintetében, illetve az internetes honlapján vagy on-line címén található termék vagy szolgáltatás tekintetében áll fenn; vagy
e) a bejegyzett domainnév egy olyan személynév, amely tekintetében a domainnév birtokosa és a bejegyzett domainnév között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseire az igények nemzeti jog szerint történő érvényesítésének akadályozása végett nem lehet hivatkozni.


Forrás: SG Hírmagazin

 Elérhetőségünk - tel: 06 76 575 023       fax: 06 76 575 024       MediaCenter a minőségi tárhely
Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi szabályzat | Letölthető dokumentumok